Đường sắt tăng nhiều tàu đi Thanh Hóa, Vinh dịp Lễ Quốc khánh 2/9

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Đường sắt chạy thêm nhiều tàu tăng cường đi Thanh Hóa, Vinh dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, giá vé chỉ hơn 200 nghìn đồng ngày cao điểm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) cho biết, đường sắt tiếp tục tổ chức chạy tàu tăng cường Hà Nội đi Thanh Hóa, Vinh và ngược lại dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Vinh, chiều ga Hà Nội đi, tổ chức chạy thêm tàu NA7, NA9 các ngày 31/8 và 1/9. Tàu NA7 xuất phát lúc 23h20, đến ga Vinh lúc 7h05; tàu NA9 xuất phát lúc 23h35, đến lúc 7h40.

Chiều ga Vinh đi ngày 4/9, chạy thêm tàu NA6 xuất phát lúc 19h19, đến ga Hà Nội lúc 3h35; tàu NA8 xuất phát lúc 19h50, đến lúc 4h00; tàu NA12 xuất phát lúc 13h35, đến lúc 20h45.

Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, ngày 1/9 chạy thêm tàu TH1 xuất phát ga Hà Nội lúc 7h15, đến ga Thanh Hóa lúc 11h25. Ngày 4/9, chạy thêm tàu TH2 xuất ga Thanh Hóa lúc 13h05, đến ga Hà Nội lúc 17h20.

Dịp này, đường sắt cũng tiếp tục chạy thêm tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai: Tàu SP7 xuất phát tại Hà Nội ngày 31/8 lúc 22h30, đến ga Lào Cai lúc 6h35.

Trước đó, đường sắt công bố lịch chạy thêm tàu dịp nghỉ Lễ Quốc khánh trên các tuyến này. Cụ thể, giữa Hà Nội - Vinh, ngoài đôi tàu NA1/NA2 chạy thường xuyên hàng ngày, ngày 31/8 chạy thêm tàu NA3 xuất phát ga Hà Nội lúc 23h00, đến ga Vinh lúc 6h40. Từ ngày 31/8 - 4/9 chạy hàng ngày đôi tàu SE35/SE36, tàu SE35 xuất phát ga Hà Nội lúc 13h45, đến ga Vinh lúc 20h20; tàu SE36 xuất phát ga Vinh lúc 12h40, đến ga Hà Nội lúc 19h47.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai, ngoài đôi tàu SP3/SP4 chạy thường xuyên hàng ngày, ngày 31/8 chạy thêm tàu SP1 xuất phát ga Hà Nội lúc 21h35, đến ga Lào Cai lúc 5h15. Ngày 3/9 chạy thêm tàu SP2 xuất phát ga Lào Cai lúc 20h55, đến ga Hà Nội lúc 4h35.

Chuyên đề