(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến hết tháng 6/2019 đã có 503 container khai báo là phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu được hãng tàu vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, số lượng container phế liệu nhựa là 289 container; phế liệu giấy là 106 container; phế liệu sắt là 98 container; phế liệu khác là 10 container.

Tính đến ngày 28/6, số lượng container hàng hóa là phế liệu đang lưu giữ tại các cảng biển là 12.272 container. Trong đó, số lượng container phế liệu lưu giữ trên 90 ngày là 7.450 container; số lượng container phế liệu lưu giữ tại cảng biển từ 30 đến 90 ngày là 14 container; số lượng container phế liệu lưu giữ tại cảng biển dưới 30 ngày là 4.808 container.

Tổng cục Hải quan đang tiếp tục chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố kiên quyết buộc các hãng tàu vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hóa tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.