(BĐT) - Sau 3 ngày làm việc theo hình thức hội nghị trực tuyến (từ ngày 8 - 10/9/2020), Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) 41 đã hoàn tất chương trình nghị sự đề ra và bế mạc vào trưa ngày 10/9/2020.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Đại hội đồng AIPA 41. Ảnh: Quang Khánh

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Đại hội đồng AIPA 41. Ảnh: Quang Khánh

Phát biểu bế mạc Đại hội đồng AIPA 41, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Đại hội đồng AIPA 41 là bước tiến quan trọng tiếp theo để AIPA tiếp tục thực hiện tôn chỉ, mục đích cao cả của mình, đó là thúc đẩy đoàn kết, hiểu biết, hợp tác, quan hệ chặt chẽ giữa các nghị viện của các nước thành viên ASEAN và đồng hành cùng Chính phủ các nước ASEAN trong tiến trình xây dựng Cộng đồng vì hòa bình, ổn định và lợi ích của mọi người dân.

Đại hội đồng AIPA 41 đã thông qua 26 nghị quyết và thông cáo chung, trong đó nêu bật vai trò quan trọng của nghị viện tham gia vào tiến trình thực hiện những cam kết để bảo đảm hòa bình, an ninh, thịnh vượng và bền vững, vì lợi ích của mọi người dân trong Cộng đồng ASEAN. Đặc biệt, tại Đại hội đồng lần này, AIPA đã kết nạp Nghị viện Nauy và Nghị viện Morocco là quan sát viên của AIPA.

Sự thành công của Đại hội đồng AIPA 41 đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam, của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế. Trong đó, sáng kiến của Quốc hội Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA được các đại biểu đồng thuận cao, hình thành cơ chế hội nghị thường niên dành cho các nghị sĩ trẻ AIPA.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng cùng các thành viên xây dựng Tầm nhìn mới cho ngoại giao nghị viện khu vực ASEAN để đưa AIPA bước sang một giai đoạn phát triển mới, thiết thực, hiệu quả và gắn kết hơn nữa.