Dự kiến thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, trong đó hướng dẫn thực hiện phân chia, sử dụng một số khoản thu đặc thù giữa ngân sách trung ương (NSTW) và ngân sách địa phương (NSĐP).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự thảo quy định thực hiện phân chia, sử dụng một số khoản thu đặc thù. Về thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu: năm 2020 tiếp tục ổn định tỷ lệ (%) thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu như đối với năm 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020. Theo đó, 37,2% số thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu là khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP; 62,8% số thu thuế bảo vệ môi trường điều tiết 100% số thu về NSTW.

Tiếp tục thực hiện điều tiết NSTW100% số thu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xăng, dầu của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; tiếp tục thực hiện điều tiết tiền thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP (quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước)...

Năm 2020 dự kiến thực hiện thu cân đối NSNN đối với toàn bộ phần lãi dầu, khí nước chủ nhà và lợi nhuận được chia từ Liên doanh dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro); nguồn lợi nhuận còn lại theo quy định. bố trí chi đầu tư phát triển NSNN để đầu tư các dự án trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam…

Chuyên đề