Dự án xây kè chống sạt lở gần 250 tỷ đồng tại Thanh Hóa: 3/3 gói thầu xây lắp không có tính cạnh tranh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện 2/3 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung. Theo đó, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa là nhà thầu đứng đầu của 2 liên danh trúng thầu.
Dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung có tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng
Dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung có tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng

Dự án trên có tổng mức đầu tư 249,999 tỷ đồng, sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Dự án có 3 gói thầu xây lắp, cùng phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng từ ngày 12/10/2023 và đều đóng thầu ngày 1/11/2023. Mỗi gói thầu chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).

Tại Gói thầu số 9 Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình xây dựng các đoạn kè trên tuyến đê Hữu sông Chu: từ K39+00 ÷ K39+361, từ K39+361 ÷ K41+300 và từ K42+870 ÷ K43+500, giá trúng thầu của Liên danh Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa - Công ty CP Xây dựng nông nghiệp Thanh Hóa là 71,238 tỷ đồng (giá gói thầu 71,51 tỷ đồng).

Tại Gói thầu số 10 Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình xây dựng các đoạn kè trên tuyến đê Tả sông Chu: từ K30+100 ÷ K31+100 và từ K31+500 ÷ K33+750, giá trúng thầu của Liên danh Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa - Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Huy Hoàn - Công ty CP Xây dựng 377 là 83,044 tỷ đồng (giá dự toán 83,072 tỷ đồng).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết, dự kiến, Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với 2 liên danh nhà thầu trúng thầu trên vào ngày 4/12/2023; thời gian thực hiện hợp đồng đều là 120 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Còn Gói thầu số 11 Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình xây dựng các đoạn kè trên tuyến đê Tả sông Lèn: từ K0+800 ÷ K1+560, K2+000 ÷ K2+650 và từ K4+770 ÷ K5+160 hiện chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Nhà thầu duy nhất nộp HSDT và đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật là Công ty TNHH Hoàng Tuấn. Giá mở hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu này là 28,226 tỷ đồng, vượt giá dự toán của gói thầu 27,767 tỷ đồng (vượt 0,459 tỷ đồng, tương đương vượt 1,6%).

Chuyên đề