(BĐT) - Kiến nghị tới Báo Đấu thầu, Công ty TNHH Cơ điện lạnh VMD (gọi tắt là Cơ điện lạnh VMD) cho rằng, Viễn thông Bạc Liêu (chủ đầu tư) đã thiếu minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí.
Gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí thuộc Dự án Trụ sở làm việc Viễn thông Bạc Liệu có giá dự toán là 2,077 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí thuộc Dự án Trụ sở làm việc Viễn thông Bạc Liệu có giá dự toán là 2,077 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Gói thầu trên thuộc Dự án Trụ sở làm việc Viễn thông Bạc Liêu, được đấu thầu rộng rãi qua mạng, do Chủ đầu tư trực tiếp làm bên mời thầu. Hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) là Công ty TNHH Lâm Quang Đại (giá dự thầu là 1,918 tỷ đồng) và Cơ điện lạnh VMD (giá dự thầu là 1,969 tỷ đồng). Theo kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) được Bên mời thầu công bố ngày 31/3/2020, Công ty TNHH Lâm Quang Đại được lựa chọn trúng thầu với giá 1,966 tỷ đồng (bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Không đồng tình với KQLCNT trên, trong đơn kiến nghị lần 1 gửi ngày 3/4/2020, Cơ điện lạnh VMD yêu cầu Chủ đầu tư có văn bản giải trình về giá trúng thầu chênh lệch cao hơn 48 triệu đồng so với giá dự thầu của nhà thầu trúng thầu. Ngoài ra, Công ty còn “tố” Chủ đầu tư đã không minh bạch khi công bố giá trúng thầu, khối lượng vật tư, hàng hóa đã điều chỉnh khác với giá dự thầu, khối lượng vật tư, hàng hóa được công bố trên hệ thống webform.

Cùng với đó, Công ty yêu cầu Chủ đầu tư hủy bỏ KQLCNT; xét chọn lại nhà thầu sau khi điều chỉnh khối lượng vật tư, hàng hóa trên hệ thống webform; công nhận Công ty là nhà thầu trúng thầu, bởi giá dự thầu sau khi điều chỉnh khối lượng của Công ty là 1,969 triệu đồng, thấp hơn giá dự thầu sau khi điều chỉnh của Công ty TNHH Lâm Quang Đại.

Phúc đáp kiến nghị của Nhà thầu, Đơn vị tư vấn quản lý Dự án - Công ty CP Conoco công nghệ xây dựng và môi trường - cho biết, việc Nhà thầu đề nghị hủy bỏ KQLCNT và công nhận Nhà thầu trúng thầu là không phù hợp, vì Bên mời thầu không sửa đổi hồ sơ mời thầu (HSMT) và không nhận được yêu cầu làm rõ HSMT của nhà thầu nào.

Liên quan đến kiến nghị về giá trúng thầu của Công ty TNHH Lâm Quang Đại chênh lệch 48 triệu đồng so với giá dự thầu, Đơn vị tư vấn quản lý Dự án cho rằng, Nhà thầu Lâm Quang Đại xếp hạng 1 nên được mời thương thảo trước. Theo đó, quá trình thương thảo phát hiện khối lượng mời thầu thiếu so với thiết kế nên khoản 48 triệu đồng chênh lệch là giá trị bổ sung cho phần khối lượng thiếu. Sau khi đàm phán về phần khối lượng thiếu, giá đề nghị trúng thầu của Công ty TNHH Lâm Quang Đại là 1,966 tỷ đồng, thấp hơn giá dự toán được phê duyệt.

Mặc dù vậy, Cơ điện lạnh VMD tiếp tục có văn bản kiến nghị lần 2 tới các cơ quan chức năng. Theo đó, nhà thầu này cho rằng, trong quá trình thương thảo hợp đồng, Chủ đầu tư đã thay đổi đơn giá dự thầu của Công ty TNHH Lâm Quang Đại từ 1,918 tỷ đồng lên 1,966 tỷ đồng là vi phạm Điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Việc tăng thêm khoản khối lượng trị giá 48 triệu đồng có dấu hiệu thông thầu giữa Viễn thông Bạc Liêu và Công ty TNHH Lâm Quang Đại.