(BĐT) - Công ty TNHH MTV Kiểm định và Xây dựng C.I.M (bên mời thầu) vừa mở Gói thầu Xây dựng thuộc Dự án Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Giá Rai, Bạc Liêu. Trong lần đấu thầu lại này, Gói thầu ghi nhận sự tham dự của 4 nhà thầu. Trước đó, do có kiến nghị liên quan đến tiêu chí nhân sự quy định tại hồ sơ mời thầu (HSMT), Bên mời thầu thông báo hủy thầu để hiệu chỉnh HSMT.
Gói thầu Xây dựng thuộc Dự án Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Giá Rai (Bạc Liêu) có giá gói thầu là 13,334 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Tâm An

Gói thầu Xây dựng thuộc Dự án Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Giá Rai (Bạc Liêu) có giá gói thầu là 13,334 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Tâm An

Gói thầu trên bao gồm toàn bộ các hạng mục thi công xây lắp và thiết bị công trình, có dự toán 13,334 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư của Dự án là 16,4 tỷ đồng, từ nguồn thu hoạt động nghiệp vụ và Quỹ phát triển hoạt động ngành Kho bạc Nhà nước. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Tại lần mời thầu trước đó, HSMT được phát hành từ ngày 21/6 - 1/7/2021. Ngay khi HSMT được đăng tải, một nhà thầu có văn bản đề nghị Bên mời thầu điều chỉnh một số tiêu chí về nhân sự. Theo đó, viện dẫn quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nhà thầu cho rằng, bên cạnh các bằng cấp/kinh nghiệm liên quan, thì việc HSMT yêu cầu một số vị trí nhân sự đồng thời phải đáp ứng các loại chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thi công mà nhân sự đó đảm nhận, là không phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành về xây dựng.

Cụ thể, trong số các tiêu chuẩn đánh giá nhân sự chủ chốt, đối với cán bộ phụ trách thi công phần phòng cháy chữa cháy (PCCC), HSMT yêu cầu phải có Chứng chỉ hành nghề giám sát hoặc thiết kế hệ thống PCCC.

Với cán bộ phụ trách thi công phần hệ thống mạng vi tính, điện thoại, HSMT yêu cầu Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

Theo Nhà thầu, để phù hợp trong tương quan pháp luật về đấu thầu và pháp luật về xây dựng, thì những vị trí nhân sự này chỉ cần đáp ứng yêu cầu về bằng cấp chuyên môn là đã có thể đáp ứng nội dung mời thầu.

Trước đề nghị nêu trên, thay vì gia hạn thời điểm đóng thầu để điều chỉnh HSMT, ngày 25/6, Chủ đầu tư ra quyết định hủy thầu để hiệu chỉnh HSMT cho phù hợp với Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Ngày 2/7/2021, Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu lần 2. Tại lần đấu thầu lại này, HSMT đã được cập nhật theo hướng lược bỏ yêu cầu về Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị đối với cán bộ phụ trách thi công phần hệ thống mạng vi tính, điện thoại. Còn đối với cán bộ phụ trách thi công PCCC, yêu cầu về chứng chỉ hành nghề giám sát/thiết kế được bảo lưu.

Thời điểm mở thầu ngày 12/7 ghi nhận sự tham dự của 4 nhà thầu, trong đó, 2 nhà thầu có thư giảm giá. Theo đó, giá dự thầu sau giảm giá từ thấp đến cao như sau: Liên danh Hợp tác xã Xây dựng Minh Phú - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ PCCC Phúc Anh (12,633 tỷ đồng); Liên danh Công ty TNHH MTV Nguyễn Hùng - Công ty TNHH Phòng cháy Hoàng Gia - Công ty TNHH Cơ khí thiết bị Ngân hàng PTC - Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thiên Phú Thành (12,999 tỷ đồng); Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vĩnh Tường (13,323 tỷ đồng); Liên danh Công ty CP Xây dựng Phúc Yên - Công ty CP Cơ điện và Công nghệ EMC - Công ty TNHH Xây dựng Thuận Thành (13,332 tỷ đồng).