(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội. Trước đó, KHLCNT Dự án được phê duyệt lần đầu vào tháng 11/2015, sau đó được điều chỉnh và bổ sung 2 lần vào tháng 11/2016 và tháng 2/2018.
Sơ đồ tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội

Sơ đồ tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội

Theo Quyết định, đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA, Thành phố sẽ không thực hiện Gói thầu CS-03 Nghiên cứu giá vé, hệ thống bán vé và phí giao thông.

7 gói thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 6022/QĐ-UBND ngày 9/11/2015 của UBND Thành phố (Gói thầu: CW-01, CW-02, CW-03, CW-04, CW-05, CW-06 và EQ-01) sẽ được thay thế bằng 6 gói thầu mới (Gói thầu: CW-01, CW-02, CW-03, CW-04, CW-05 và EQ-01) với tổng giá gói thầu là 827,434 tỷ đồng.

Các gói thầu sử dụng vốn ODA của Quỹ CTF, ADB

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(tỷ đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Gói thầu CW-01 Cải tạo, tiếp cận khu vực ga số 8 (Ga trung chuyển Cầu Giấy) và xây dựng 2 cầu đi bộ

60,148

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Quý III/2021

Gói thầu CW-02 Cải tạo, tiếp cận khu vực các ga số 9 (ga trung chuyển) và số 10, 11, 12

118,924

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Quý IV/2021

Gói thầu CW-03 Cải tạo, tiếp cận khu vực các ga: số 1,2,3,4,5,6,7

180,901

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Quý III/2021

Gói thầu CW-04 Xây dựng nhà chờ xe buýt và trạm sạc

26,071

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Quý I/2023

Gói thầu CW-05 Xây dựng và lắp đặt hệ thống quản lý đường đi bộ

10,062

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Quý I/2023

Gói thầu EQ-01 Xe buýt và hệ thống thiết bị bảo dưỡng, sửa và trạm sạc

431,328

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

Quý IV/2022

Gói thầu CS-01 Chương trình xây dựng khu vực nhà ga

35,219

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

Quý III/2021

Gói thầu CS2-1 Cải thiện hệ thống xe buýt và hỗ trợ đấu thầu

33,39

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng


Gói thầu CS2-2 Hỗ trợ thực hiện hệ thống xe buýt

17,609

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Quý III/2022

Gói thầu CS4-2 Giám sát và hỗ trợ thực hiện

51

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Quý III/2021

14 gói thầu tư vấn (TV) mới được bổ sung gồm có: Gói thầu TV lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án; 5 gói thầu TV thẩm tra; 2 gói thầu TV lập HSMT, đánh giá HSDT; 5 gói thầu bảo hiểm cho các gói thầu xây lắp và thiết bị; và Gói thầu TV quan trắc và giám sát môi trường.

Các gói thầu sử dụng vốn đối ứng của TP. Hà Nội

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Ghi chú

Gói thầu Kiểm toán tài chính dự án (giai đoạn 2021 -2023)

1,415

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Quý III/2021

Điều chỉnh

Gói thầu TV lập hồ sơ mời quan tâm, HSMT và đánh giá hồ sơ quan tâm, HSDT Gói thầu CS-01

0,163

Chỉ định thầu rút gọn

Quý

I/2022

Điều chỉnh

Gói thầu TV lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án (bổ sung)

0,3

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2021

Bổ sung

Gói thầu TV Thẩm tra thiết kế gói thầu tư vấn CS4-1

0,465

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2021

Bổ sung

Gói thầu TV thẩm tra thiết kế gói thầu tư vấ CS-01

0,132

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2022

Bổ sung

Gói thầu TV thẩm tra thiết kế gói thầu tư vấn CS2-1

0,15

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2021

Bổ sung

Gói thầu TV thẩm tra nhiệm vụ - dự toán các gói thầu tư vấn CS-01, CS2-1, CS2-2

0,1

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2021

Bổ sung

Gói thầu TV lập HSMT, đánh giá HSDT cho các gói thầu xây lắp, bảo hiểm xây lắp và kiểm toán tài chính (giai đoạn 2021-2023)

0,205

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2021

Bổ sung

Gói thầu TV lập HSMT đánh giá HSDT gói thầu thiết kế (EQ-1) và bảo hiểm thiết bị

0,557

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Quý

I/2023

Bổ sung

Gói thầu Bảo hiểm cho các gói thầu (CW01, CW03)

0,703

Chào hàng cạnh tranh

Quý IV/2021

Bổ sung

Gói thầu Bảo hiểm cho Gói thầu CW2

0,346

Chào hàng cạnh tranh

Quý

I/2022

Bổ sung

Gói thầu Bảo hiểm cho Gói thầu CW04

0,075

Chào hàng cạnh tranh

Quý

I/2023

Bổ sung

Gói thầu Bảo hiểm cho Gói thầu CW05

0,075

Chào hàng cạnh tranh

Quý

I/2023

Bổ sung

Gói thầu Bảo hiểm công trình phần thiết bị

0,023

Chào hàng cạnh tranh

Quý III/2023

Bổ sung

Gói thầu Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường

0,450

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV/2022

Bổ sung

Gói thầu Thẩm tra an toàn giao thông

0,195

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV/2022

Bổ sung

Dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững hiện có tổng mức đầu tư là 1.266,92 tỷ đồng. Trong đó, có 48,95 triệu USD sử dụng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Quỹ Công nghệ sạch (CTF); 133,238 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn đối ứng từ ngân sách Thành phố. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội được giao làm chủ đầu tư.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục vay vốn ADB và CTF vào tháng 11/2013 với tổng mức đầu tư là 59 triệu USD. Từ tháng 10/2018 cho đến nay, UBND Thành phố nhiều lần điều chỉnh Dự án, thời gian thực hiện và tổng mức đầu tư Dự án.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ thực hiện Dự án, theo lý giải của Lãnh đạo UBND Thành phố tại Hội nghị trực tuyến do Bộ Tài chính tổ chức với các địa phương về việc giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 5 tháng đầu năm 2021, là do phải cơ cấu lại các hạng mục đầu tư của Dự án, cập nhật cho phù hợp với thực tế triển khai và quy định của pháp luật hiện hành…

Ngoài ra, ADB còn đưa ra điều kiện với một số gói thầu như Gói thầu CW-01, Gói thầu CW-02, Gói thầu CW-03… là chỉ được thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi có ý kiến chấp thuận của Nhà tài trợ; 3 gói thầu CW-04, CW-05 và EQ-01 chỉ được thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi có ý kiến chấp thuận của Nhà tài trợ và được cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án.