(BĐT) - Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (Ban ODA Vĩnh Phúc) vừa mở thầu 3 trong số 10 gói thầu xây lắp của Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc. Mỗi gói thầu đều có 3 - 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).
Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Ban ODA Vĩnh Phúc cho biết, Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng trong nước là 1.532 tỷ đồng, còn lại hơn 3.268 tỷ đồng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Dự án được triển khai từ cuối năm 2017 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024. Trong số 10 gói thầu xây lắp của Dự án, đến nay 1 gói thầu đã thi công xong (CW02), 3 gói thầu vừa được trao hợp đồng (CW01A, CW05, CW09), 3 gói thầu vừa mở thầu (CW03, CW04B, CW08), 1 gói thầu đang trong quá trình mời thầu (CW04A), 2 gói thầu còn lại (CW06 và CW07) sẽ được phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) trong tháng 8/2021.

Theo Biên bản mở thầu Gói thầu CW03 Cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng hệ thống trạm bơm tiêu Kim Xá và công trình phụ trợ, có 12 nhà thầu mua HSMT nhưng chỉ có 3 nhà thầu nộp HSDT. Theo đó, Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại An có giá dự thầu và thời gian thực hiện hợp đồng là 240,196 tỷ đồng và 720 ngày. Liên danh Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương - Công ty Xây dựng Thủy lợi Hải Dương - Công ty CP Kỹ thuật công nghiệp Á Châu chào giá 256,321 tỷ đồng, có thư giảm giá, giá dự thầu sau giảm giá là 256 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng. Liên danh Pecom - Lilama chào giá 254,788 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

Theo Biên bản mở thầu Gói thầu CW04B Cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng trạm bơm tiêu Ngũ Kiên, có 8 nhà thầu mua HSMT và 4 nhà thầu nộp HSDT. Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập có giá dự thầu 326,695 tỷ đồng và thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng. Liên danh Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh doanh - Công ty CP Đầu tư phát triển năng lượng và Hạ tầng Việt Nam - Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương chào giá 325,287 tỷ đồng và 720 ngày. Liên danh HYCO4 - DEC - PCC1HM chào giá 314,961 tỷ đồng và 24 tháng. Liên danh Pecom - Công ty CP Xây dựng thủy lợi Hải Dương chào giá 326,45 tỷ đồng và 24 tháng.

Còn tại Gói thầu CW08 Xây dựng Trạm xử lý và hệ thống thu gom nước thải tại các thị trấn: Thổ Tang, Tam Hồng, Yên Lạc, có 9 nhà thầu mua HSMT. Gói thầu CW08 gồm 3 lô: Lô 1 – CW08.1, Lô 2 - CW08.2 và Lô 3 - CW08.3, thời gian thực hiện hợp đồng các lô là 18 tháng. Có 4 nhà thầu nộp HSDT gồm: Công ty CP Hà Huy, Liên danh Công ty CP Kỹ thuật SEEN - Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển kiến trúc đô thị (Liên danh SEEN - UDCC); Liên danh Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển kiến trúc đô thị - Công ty TNHH Swater Kankyo; Liên danh Pecom - Viwaseen.

Tại Lô 1 – CW08.1, Công ty CP Hà Huy chào giá 58,39 tỷ đồng; Liên danh SEEN – UDCC chào giá 60,375 tỷ đồng; Liên danh Pecom - Viwaseen chào giá 54,972 tỷ đồng.

Tại Lô 2 - CW08.2, Liên danh SEEN - UDCC chào giá 89,499 tỷ đồng; Liên danh Pecom - Viwaseen chào giá 81,219 tỷ đồng.

Tại Lô 3 - CW08.3, Liên danh Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển kiến trúc đô thị - Công ty TNHH Swater Kankyo chào giá 75,784 tỷ đồng; Liên danh Pecom - Viwaseen chào giá 66,789 tỷ đồng.