Dự án phát triển dịch vụ y tế cơ sở Hà Giang: Hiện tượng lạ tại 10 gói thầu xây lắp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - 10 gói thầu xây lắp của Hợp phần I thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang do Sở Y tế tỉnh Hà Giang làm chủ đầu tư vừa được mở thầu. Kết quả mở thầu cho thấy, mỗi gói thầu chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), một hiện tượng lạ.
10 gói thầu xây lắp do Sở Y tế tỉnh Hà Giang làm chủ đầu tư vừa được mở thầu. Mỗi gói thầu chỉ có 1 nhà thầu nộp HSDT. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
10 gói thầu xây lắp do Sở Y tế tỉnh Hà Giang làm chủ đầu tư vừa được mở thầu. Mỗi gói thầu chỉ có 1 nhà thầu nộp HSDT. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hợp phần I - Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở (giai đoạn I - 21 trạm y tế xã) có tổng mức đầu tư 105,149 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới 83,234 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (nguồn đầu tư công năm 2022) là 21,914 tỷ đồng. Hợp phần I gồm 10 gói thầu xây lắp (từ Gói thầu HAG-C1-XL1 - Gói thầu HAG-C1-XL10), được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, do Công ty TNHH MTV D và A mời thầu.

Theo kết quả mở thầu qua mạng, nhà thầu duy nhất nộp HSDT Gói thầu HAG-C1-XL1 Cải tạo, sửa chữa 2 trạm y tế xã Lũng Phìn, Phó Bảng huyện Đồng Văn là Công ty TNHH Thái Hà HG với giá 5,249 tỷ đồng (giá gói thầu 5,508 tỷ đồng).

Tại Gói thầu HAG-C1-XL2 Xây mới 1 trạm y tế Cán Chu Phìn huyện Mèo Vạc; cải tạo, sửa chữa 2 trạm y tế xã Nậm Ban, Sủng Trà huyện Mèo Vạc, Liên danh Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng 668 - Công ty TNHH 282 - Công ty TNHH MTV Thái Bình dự thầu với giá 9,306 tỷ đồng (giá gói thầu 9,76 tỷ đồng).

Nhà thầu tham dự Gói thầu HAG-C1-XL3 Xây mới 1 trạm y tế Lũng Pù huyện Mèo Vạc là Công ty TNHH 30 tháng 4 với giá 9,212 tỷ đồng (giá gói thầu 9,657 tỷ đồng).

Nhà thầu duy nhất nộp HSDT Gói thầu HAG-C1-XL4 Cải tạo, sửa chữa 4 trạm y tế xã Mậu Duệ, Đông Minh, Sủng Thài, Ngam La huyện Yên Minh là Công ty TNHH Sơn ST với giá dự thầu 6,468 tỷ đồng (giá gói thầu 6,781 tỷ đồng).

Tại Gói thầu HAG-C1-XL5 Cải tạo, sửa chữa 2 trạm y tế xã Thanh Vân, Bát Đại Sơn huyện Quản Bạ, Liên danh Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Hà Giang - Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng An Huy dự thầu với giá 5,144 tỷ đồng (giá gói thầu 5,395 tỷ đồng).

Tại Gói thầu HAG-C1-XL6 Cải tạo, sửa chữa 01 trạm y tế xã Xuân Giang huyện Quang Bình, nhà thầu duy nhất tham dự là Công ty TNHH Mai Ninh với giá 6,401 tỷ đồng (giá gói thầu 6,729 tỷ đồng).

Liên danh Công ty TNHH 868 - Công ty TNHH Thảo Nguyên - Công ty TNHH MTV Vũ Nam nộp HSDT Gói thầu HAG-C1-XL7 Cải tạo, sửa chữa 4 trạm y tế xã Tả Sử Choóng, Pờ Ly Ngài, Ngàm Đăng Vài, Chiến Phố huyện Hoàng Su Phì với giá 9,226 tỷ đồng (giá gói thầu 9,676 tỷ đồng).

Tại Gói thầu HAG-C1-XL8 Xây mới 1 trạm y tế xã Trung Thịnh huyện Xín Mần, nhà thầu duy nhất nộp HSDT là Công ty TNHH Hoàn Anh với giá 8,972 tỷ đồng (giá gói thầu 9,412 tỷ đồng).

Công ty TNHH 868 tham dự Gói thầu HAG-C1-XL9 Xây mới 1 trạm y tế xã Thèn Phàng huyện Xín Mần với giá dự thầu 10,816 tỷ đồng (giá gói thầu 11,339 tỷ đồng).

Tại Gói thầu HAG-C1-XL10 Cải tạo, sửa chữa 1 trạm y tế xã Cốc Rế và xây mới 1 trạm y tế xã Tả Nhìu huyện Xín Mần, nhà thầu duy nhất nộp HSDT là Liên danh Công ty CP Bảo Ngọc HG - Công ty TNHH Sơn Đức - Công ty TNHH MTV Thuận Linh HD với giá dự thầu 9,273 tỷ đồng (giá gói thầu 9,724 tỷ đồng).

Theo tìm hiểu, các nhà thầu tham dự 10 gói thầu xây lắp nói trên đều có địa chỉ ở tỉnh Hà Giang.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, một cán bộ của Bên mời thầu cho biết, đang đẩy nhanh tiến độ đánh giá HSDT để sớm trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Chuyên đề