(BĐT) - Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2 (bên mời thầu) đang trong thời gian tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 11 (EPC) thuộc Dự án Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 1.

Gói thầu nêu trên có giá dự toán 986,701 tỷ đồng, hợp đồng được thực hiện trong 13 tháng. Dự kiến thời gian đóng/mở thầu là ngày 9/12/2020.

Dự án Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 1 do Tổng công ty Phát điện 2 làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.256,789 tỷ đồng. Địa điểm xây dựng trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, bao gồm 8 tua bin gió, công suất mỗi tua bin 3,63MW.