Dự án nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài (Hưng Yên): Nhiều sai sót trong công tác đầu tư và lựa chọn nhà thầu

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Khi thanh tra việc chấp hành pháp luật đầu tư công giai đoạn 2015 - 2018 tại tỉnh Hưng Yên, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hiện một số sai sót trong công tác đầu tư và lựa chọn nhà thầu tại Dự án Nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật đầu tư công giai đoạn 2015 - 2018; kiểm tra việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giai đoạn 2015 - 2018 tại tỉnh Hưng Yên. Theo đó, công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quyết định đầu tư; thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (BVTC-DT), quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Dự án Nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài có nhiều sai sót.

Cụ thể, thực hiện khối lượng khảo sát vượt quy định cho phép của tiêu chuẩn; không chỉ ra được sự cần thiết phải thực hiện khối lượng khảo sát, không thể hiện việc sử dụng các chỉ tiêu kỹ thuật từ thí nghiệm khảo sát để phục vụ cho tính toán kết cấu công trình; sai trong tính toán và nghiệm thu về đơn giá, khối lượng… tại một số hạng mục của công tác tư vấn khảo sát, lập dự án và thiết kế BVTC với tổng giá trị là 8,964 tỷ đồng.

Khi lập Dự án đã sử dụng vật liệu đất “cấp phối đồi” để đắp 1.176.000 m3, là loại vật liệu không có trong thực tế, làm tăng đơn giá đắp từ 90.000 đồng/m3 lên 227.273 đồng/m3. Thực tế thực hiện, nhà thầu không cung cấp được vật liệu đất “cấp phối đồi” mà sử dụng đất đồi thông thường để thi công công trình. Sử dụng hàm lượng nhựa cho kết cấu mặt đường nhưng không tính toán theo quy định, làm tăng giá Gói thầu số 6 và Gói thầu số 7 thuộc Dự án là 9,594 tỷ đồng.

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu số 6 và Gói thầu số 7 còn sai sót. Cụ thể, quy định phương pháp đánh giá HSMT là phương pháp giá thấp nhất là không đúng quy định; không yêu cầu cụ thể hàm lượng nhựa; yêu cầu về hợp đồng tương tự tại Gói thầu số 6 chưa phù hợp.

Khi đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) tại Dự án, cơ quan thanh tra phát hiện, nhà thầu trúng thầu không đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự nhưng vẫn đánh giá “đạt” là không phù hợp; sử dụng phương pháp giá thấp nhất không phù hợp, do đó không lựa chọn được nhà thầu có giá thấp, làm tăng giá trị trúng thầu 6,941 tỷ đồng.

Gói thầu tư vấn lập dự án năm 2017, theo quy định phải tổ chức đấu thầu rộng rãi nhưng Chủ đầu tư và đơn vị liên quan không tổ chức đấu thầu mà ký Phụ lục hợp đồng bổ sung vào Hợp đồng lập dự toán năm 2011 đã hoàn thành trước đó là không đúng quy định, trong khi đó chi phí lập dự án được thanh toán theo hình thức thiết kế lặp lại là không phù hợp với hình thức điều chỉnh hợp đồng. Việc phê duyệt tên nhà thầu lập dự án không phù hợp với nhà thầu đã ký trong hợp đồng tư vấn. Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế BVTC không đáp ứng về năng lực kỹ thuật và tài chính.

Khi tiến hành ký kết và thực hiện Hợp đồng của Dự án, tại Gói thầu Tư vấn thiết kế BVTC-DT, ký Phụ lục hợp đồng bổ sung giá trị 2,198 tỷ đồng vào hợp đồng trọn gói trong khi nội dung và quy mô dự án đầu tư không thay đổi là không đúng quy định.

Chủng loại vật liệu đưa vào thi công không đúng thiết kế ban đầu, các mỏ vật liệu do đơn vị tư vấn chỉ định khai thác “cấp phối đồi” không đáp ứng trong quá trình thực tế thi công, nhà thầu phải xin ý kiến điều chỉnh chỉ tiêu vật liệu đắp, thực tế nhà thầu thi công bằng “đất đồi”.

Theo khảo sát của Báo Đấu thầu, giai đoạn 2015 - 2018, đã có 13 kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài được Chi cục Quản lý đê diều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên công khai.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư