Dự án Hạ tầng khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (TP. Huế): Chậm công khai kết quả đấu thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (TP. Huế) có tổng mức đầu tư hơn 1.097 tỷ đồng, gồm 10 gói thầu xây lắp và thiết bị lớn, lựa chọn xong nhà thầu từ năm 2020 - 2021. Tuy nhiên, gần đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP. Huế mới công khai kết quả lựa chọn nhà thầu nhiều gói thầu. Tình trạng “quên”, “chậm” công khai kết quả lựa chọn nhà thầu hàng năm trời cũng diễn ra ở nhiều gói thầu tại bên mời thầu này.
Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (TP. Huế) có tổng mức đầu tư hơn 1.097 tỷ đồng, gồm 10 gói thầu xây lắp và thiết bị lớn. Ảnh: Thanh Hương
Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (TP. Huế) có tổng mức đầu tư hơn 1.097 tỷ đồng, gồm 10 gói thầu xây lắp và thiết bị lớn. Ảnh: Thanh Hương

Dự án có 10 gói thầu xây lắp và thiết bị (từ khu vực 1 - 8 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP. Huế mời thầu, khu vực 9 và khu vực 10 do Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu).

Hai gói thầu xây lắp do Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu thầu đã hoàn thành công bố kết quả lựa chọn nhà thầu từ năm 2021. Nhà thầu trúng Gói thầu số 13 Toàn bộ phần xây lắp khu vực 9 là Liên danh Công ty CP 1-5 - Công ty CP Confitech Đông Á - Công ty CP Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế với giá 72,109 tỷ đồng (giá gói thầu 72,165 tỷ đồng). Tại Gói thầu số 13 Toàn bộ phần xây lắp khu vực 10, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thiên Phát Thịnh - Công ty CP Confitech Đông Á với giá 88,58 tỷ đồng (giá gói thầu 88,69 tỷ đồng).

Theo tìm hiểu, 8 gói thầu xây lắp và thiết bị (từ khu vực 1 - 8) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP. Huế mời thầu về cơ bản đã thi công xong, nhưng đến nay nhiều gói thầu mới được công khai kết quả chọn nhà thầu. Chẳng hạn như Gói thầu số 09 Toàn bộ phần xây lắp khu vực 7, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP 1-5 - Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Tường Minh với giá 61,089 tỷ đồng (giá gói thầu 61,135 tỷ đồng). Tại Gói thầu số 09 Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị khu vực 6, Liên danh Công ty CP 1-5 - Công ty TNHH Anh Quân - Công ty TNHH Thành Ngân - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại - Xuất nhập khẩu Việt Anh trúng thầu với giá 68,727 tỷ đồng (giá gói thầu 68,772 tỷ đồng). Tại Gói thầu toàn bộ phần xây lắp và thiết bị khu vực 5, Liên danh Công ty CP 1-5 - Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm - Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc Thành trúng thầu với giá 67,378 tỷ đồng (giá gói thầu 67,419 tỷ đồng). Cả 3 gói thầu nêu trên đều có quyết định phê duyệt kết quả chọn nhà thầu từ tháng 8/2020, nhưng sau 2 năm mới được công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Đây là thực trạng xảy ra ở nhiều gói thầu của bên mời thầu này (có những gói thầu xây lắp đã hoàn thành chọn nhà thầu từ năm 2018) như Gói thầu số 04 Dự án Trường Tiểu học Thuận Lộc; Gói thầu xây lắp Trường THCS Hùng Vương…

Được biết, 8 gói thầu xây lắp và thiết bị (từ khu vực 1 - 8) của Dự án đều được đấu thầu trực tiếp. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP. Huế không công bố danh sách nhà thầu bị loại tại các gói thầu này.

Bên cạnh đó, kết quả lựa chọn nhà thầu ghi nhận một số nhà thầu có địa chỉ tại Thừa Thiên Huế trúng nhiều gói thầu như: Công ty CP 1-5 (trúng 5/10 gói thầu với tư cách thành viên liên danh); Công ty CP Confitech Đông Á (trúng 4/10 gói thầu với tư cách thành viên liên danh); Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm, Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc Thành, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thiên Phát Thịnh (mỗi nhà thầu trúng 3 gói thầu với tư cách thành viên liên danh).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư