(BĐT) - Theo kế hoạch, kết thúc năm 2020, các hạng mục cơ bản của Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ phải hoàn thành. Bên mời thầu - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an vừa chọn được nhà thầu thực hiện Gói thầu Tổ chức nhập dữ liệu. Công tác nhập dữ liệu sẽ được triển khai và hoàn thành trong 90 ngày, đưa Dự án hoàn thành đúng kế hoạch.
Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có tổng mức đầu tư là 3.085,3 tỷ đồng. Ảnh: St

Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có tổng mức đầu tư là 3.085,3 tỷ đồng. Ảnh: St

Theo hồ sơ mời thầu được công khai, ngoài các yêu cầu về nguồn lực tài chính, doanh thu, nhà thầu phải có kinh nghiệm (hợp đồng tương tự) thực hiện 1 hợp đồng về cung cấp dịch vụ nhập liệu/chuyển đổi dữ liệu/số hóa dữ liệu/chuẩn hóa dữ liệu với quy mô triển khai trên toàn bộ 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có giá trị tối thiểu là 199,25 tỷ đồng.

Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh phải có tối thiểu 1 hợp đồng về cung cấp dịch vụ nhập liệu/chuyển đổi dữ liệu/số hóa dữ liệu/chuẩn hóa dữ liệu với giá trị hợp đồng tương ứng với phần tỉ lệ % giá trị tham gia trong Liên danh nhân với 199,25 tỷ đồng.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu được Bên mời thầu công bố, Liên danh Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển công nghệ FSI đã trúng thầu với giá 389,051 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,3%.

Một cán bộ của Bên mời thầu cho biết, có 2 nhà thầu khác nộp hồ sơ dự thầu là Công ty CP Giải pháp Siêu Việt, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT. Tuy nhiên 2 nhà thầu này không đạt khi đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.

Liên quan đến yêu cầu của hợp đồng tương tự, cán bộ nêu trên cho biết, qua khảo sát trên thị trường, hiện trên toàn quốc chưa có nhà thầu từng thực hiện hợp đồng nào có giá trị hợp đồng tương tự đạt >= 70% giá trị của gói thầu đang xét. Do đó, để tăng tính cạnh tranh, hiệu quả, tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu tham dự, chủ đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến hướng dẫn pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu về việc đưa ra yêu cầu về quy mô, giá trị của hợp đồng tương tự là >=50% giá trị gói thầu được xét.

Được biết, Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đầu tư với mục tiêu thống nhất trên toàn quốc, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổng mức đầu tư của Dự án là 3.085,3 tỷ đồng, trong đó, phần công việc đã thực hiện không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu là 206,6 tỷ đồng. Phần công việc còn lại thuộc Dự án là 2.878,7 tỷ đồng (phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 2.725,1 tỷ đồng).

Liên quan đến tiến độ triển khai Dự án, tại phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu Khảo sát bổ sung, lập thiết kế chi tiết và dự toán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ và triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (giá gói thầu 2.320,1 tỷ đồng) được lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, thời gian thực hiện là 500 ngày. Gói thầu này cũng vừa được Chủ đầu tư và nhà thầu ký kết hợp đồng.

Theo mục tiêu được đặt ra, kết thúc năm 2020 phải hoàn thành cơ bản các hạng mục của Dự án. Đến ngày 26/02/2021 hoàn thành toàn bộ việc triển khai Dự án, chính thức đưa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi vào khai thác sử dụng bắt đầu từ ngày 30/4/2021.