Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020: Hai dự án thành phần chậm tiến độ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), trong 11 dự án thành phần Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, có 1 dự án đã hoàn thành, 10 dự án đang triển khai thi công xây dựng. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Bộ GTVT cho biết, lũy kế khối lượng xây lắp hoàn thành đến nay của Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 khoảng 31,1% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 1,41% so với kế hoạch đề ra.

Trong số 10 dự án thành phần đang triển khai, có 8 dự án đáp ứng và cơ bản đáp ứng tiến độ, 2 dự án chậm so với kế hoạch đề ra. Cụ thể 2 dự án chậm là Dự án Diễn Châu - Bãi Vọt (BOT) và Dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Dự án Diễn Châu - Bãi Vọt (BOT) có lũy kế khối lượng thực hiện đạt 1,81%, chậm 6,79% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chậm do yếu kém trong công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp dự án; chậm trễ trong công tác lựa chọn nhà thầu; các nhà thầu chậm trễ huy động nhân sự, máy móc, thiết bị để triển khai thi công.

Dự án đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết có lũy kế khối lượng thực hiện đạt 28,4%, chậm 8,89% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chậm do thiếu nguồn vật liệu đất đắp nền; chủ quan từ phía các nhà thầu chậm tiến độ.

Đối với Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, hiện Dự án được Bộ GTVT giao 257 tỷ đồng kế hoạch năm 2022 để chuẩn bị đầu tư 12 dự án thành phần. Theo Bộ Tài chính, đến thời điểm cuối tháng 3/2022, Dự án giải ngân được 9,528 tỷ đồng, đạt 3,7% kế hoạch được giao.

Theo Bộ GTVT, đến nay, việc triển khai Dự án cơ bản đang bám sát theo kế hoạch. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại phải hoàn thành để đảm bảo đủ điều kiện phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án còn rất lớn, cần có sự triển khai quyết liệt, có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư