(BĐT) - Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản báo cáo về tiến độ thực hiện và trình tự, thủ tục, kế hoạch triển khai, tiêu chí đánh giá năng lực và nhà thầu thực hiện 2 Dự án Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
Công tác giao thầu cho các gói thầu thuộc 2 dự án sửa chữa đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất sẽ hoàn thành trước ngày 15/6/2020

Công tác giao thầu cho các gói thầu thuộc 2 dự án sửa chữa đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất sẽ hoàn thành trước ngày 15/6/2020

Theo đó, tiêu chí lựa chọn nhà thầu sẽ được giao thầu đối với gói thầu tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán là phải đáp ứng điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn hạng I theo quy định Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Nếu nhà thầu tư vấn tham gia thực hiện với tư cách liên danh thì không quá 2 thành viên và không sử dụng nhà thầu phụ. Về kinh nghiệm thực hiện gói thầu, nhà thầu tư vấn được giao thầu phải đáp ứng yêu cầu trong 10 năm trở lại đây đã thực hiện và hoàn thành ít nhất 1 hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế (thiết kế bản vẽ thi công trường hợp thiết kế 2 bước, thiết kế kỹ thuật trường hợp thiết kế 3 bước), lập dự toán công trình hàng không cấp đặc biệt với giá trị hợp đồng phải từ 70% giá gói thầu đang xét hoặc đã thực hiện và hoàn thành ít nhất 2 hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình hàng không cấp I cùng loại với giá trị của mỗi hợp đồng phải từ 70% giá trị gói thầu đang xét…

Bên cạnh đó, nhân sự chủ chốt của nhà thầu tư vấn được giao thầu phải bảo đảm phù hợp yêu cầu của gói thầu, trong đó, ngoài yêu cầu về bằng cấp, số năm kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề, các nhân sự chủ chốt tham gia thực hiện (đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay) phải đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm phù hợp với loại công trình sân bay cấp 4E. Đối với yêu cầu về năng lực tài chính, nhà thầu tư vấn phải có tài chính lành mạnh, tổng lợi nhuận 3 năm 2017, 2018, 2019 phải dương.

Đối với gói thầu xây lắp thuộc 2 Dự án nêu trên, nhà thầu được giao thầu phải đáp ứng điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng hạng I theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP. Trường hợp dự án chỉ có 1 gói thầu thì liên danh nhà thầu thực hiện không quá 5 thành viên và không sử dụng thầu phụ, trừ trường hợp gói thầu xây lắp bao gồm thiết bị có thể xem xét sử dụng tiêu chí đánh giá nhà thầu phụ đặc biệt.

Về yêu cầu kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự, trong 10 năm gần đây, nhà thầu đã thực hiện và hoàn thành ít nhất 1 hợp đồng tương tự về quy mô, tính chất kỹ thuật tương ứng phần công việc nhà thầu tham gia trong hợp đồng có giá trị từ 70% giá trị phần công việc nhà thầu tham gia (đối với các hạng mục thi công lề, đường công vụ, hệ thống thoát nước); từ 50% trở lên giá trị phần công việc nhà thầu tham gia (đối với các hạng mục thi công đường cất hạ cánh, đường lăn)…

Về tài chính, nhà thầu xây lắp giao thông phải bảo đảm tiêu chí có doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng trong 3 năm gần đây (năm 2017, 2018, 2019) gấp 1,5 lần giá trị phần công việc nhà thầu tham gia (ước tính theo tổng mức đầu tư được duyệt/thời gian thực hiện hợp đồng). Nhà thầu phải có nguồn lực tài chính cho gói thầu bằng 3 lần giá gói thầu/24 tháng, trong đó, nhà thầu phải cung cấp văn bản của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam mà nhà thầu mở tài khoản, xác nhận nhà thầu có số dư tiền gửi tối thiếu bằng 50% nguồn lực tài chính cho gói thầu theo yêu cầu và cam kết phong tỏa số tiền này để thực hiện gói thầu đang xét (không xác nhận chung cho gói thầu khác) đến khi có văn bản đề nghị hủy phong tỏa tài khoản của chủ đầu tư/bên mời thầu.

Đối với việc phân chia gói thầu cho công tác tư vấn, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Tổng công ty Cửu Long (bên mời thầu của 2 Dự án) phân chia thành 7 gói thầu gồm: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Tư vấn giám sát thi công; Tư vấn giám sát và quan trắc môi trường; Tư vấn kiểm định chất lượng công trình; Tư vấn thẩm định giá; Tư vấn kiểm toán và quyết toán dự án hoàn thành. Đối với gói thầu xây lắp, Ban Quản lý dự án Thăng Long chia Dự án Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài thành 2 gói thầu (1 gói thầu xây lắp và 1 gói thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị); Tổng công ty Cửu Long chia Dự án Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thành 1 gói thầu xây lắp và thiết bị.

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông cho biết, trước ngày 15/6/2020, Ban Quản lý dự án Thăng Long và Tổng công ty Cửu Long sẽ trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tiêu chí đánh giá các gói thầu tư vấn; gói mua sắm và lắp đặt thiết bị. Dự kiến, danh sách nhà thầu xây lắp tham gia 2 Dự án sẽ được Bộ Giao thông vận tải xem xét, thống nhất và phê duyệt trước ngày 5/6/2020. Công tác giao thầu cho các gói thầu thuộc 2 Dự án trên sẽ hoàn thành trước ngày 15/6/2020.