(BĐT) - Mặc dù 10 năm liên tiếp nằm trong top 5 tỉnh, thành phố có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cao nhất cả nước, nhưng theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Đồng Tháp vướng nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, chính sách thuế, trong áp giá giao dịch thương mại xuất nhập khẩu, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
UBND tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan thuế rà soát, truy thu trên 212 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Ảnh: Phạm Thanh Châu

UBND tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan thuế rà soát, truy thu trên 212 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Ảnh: Phạm Thanh Châu

Sai đơn giá, xử lý số tiền trên 264 tỷ đồng

Theo Kết luận thanh tra, trong thời kỳ từ 1/1/2012 đến tháng 6/2017, công tác lập, thẩm định, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Đồng Tháp và các huyện, thành phố của tỉnh này cơ bản tuân thủ Luật Đất đai. Số thu từ đất đai trong tổng thu ngân sách địa phương tuy không cao nhưng hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai, cách tính và thu thuế xảy ra nhiều sai phạm. Kết luận chỉ ra, việc phê duyệt quy hoạch chậm so với quy định đã ít nhiều ảnh hưởng đến công tác quản lý và không phát huy được hiệu quả của quy hoạch sử dụng đất. Tình hình thực hiện quy hoạch chưa tốt, thể hiện ở việc các chỉ tiêu sử dụng đất chỉ đạt mức trung bình trở xuống.

Việc quản lý sử dụng đất chưa chặt chẽ, nhiều dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không theo quy hoạch (tự chuyển đổi) ở mức khá cao (1.034 ha).

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ sai phạm về vấn đề xây dựng bảng giá đất, áp dụng các quy định trong việc tính toán nghĩa vụ tài chính, phiếu chuyển thông tin địa chính không thể hiện chính xác, đầy đủ; ban hành giá không đúng quy định, lúng túng trong vấn đề xác định thời hạn bảng giá đất. Một số trường hợp miễn giảm tiền thuê đất chưa đúng quy định.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng xử lý về mặt kinh tế với số tiền trên 264 tỷ đồng, do sai phạm về cách tính thuế và sai đơn giá trong chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với số tiền trên 212 tỷ đồng cơ quan thuế miễn giảm chưa đủ điều kiện, UBND tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan thuế kiểm tra, rà soát hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất, cho thuê đất. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện xét miễn giảm theo quy định của pháp luật thì thu hồi quyết định miễn giảm trước đó và truy thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Đối với tiền sử dụng đất hơn 47 tỷ đồng sai phạm trong tính đơn giá khi giao đất tái định cư, hơn 3 tỷ đồng tính sai khi chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ cá nhân, theo ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, toàn bộ số tiền này phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, theo giải trình của UBND tỉnh Đồng Tháp, việc thu hồi số tiền này là không khả thi và có thể dẫn đến khiếu kiện đông người. Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị không truy thu số tiền này.

Thanh tra Chính phủ cũng giao Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền trên 1,7 tỷ đồng của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản An Giang do áp sai giá. 

Đề xuất xử lý nhiều cán bộ

Tại Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2012 đến tháng 6/2017, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý hành chính trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế.

Đối với sai phạm trong tính sai đơn giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Thanh tra Chính phủ đề nghị xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp trong việc tham mưu ban hành bảng giá đất vượt khung Chính phủ quy định, hướng dẫn thời hạn giá không có cơ sở, không xây dựng giá cho nhóm đất thương mại dịch vụ, giá cho thuê mặt nước, không xây dựng giá cho thuê khu vực sinh lợi đặc biệt.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra đề nghị tỉnh Đồng Tháp xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp trong việc áp giá sai quy định, miễn giảm tiền thuê khi chưa đủ cơ sở; xác định thời hạn giá sai quy định, vượt thẩm quyền, thiếu kiểm tra hướng dẫn Chi cục Thuế để xảy ra nhiều sai phạm.