(BĐT) - Điện lực Nhơn Trạch (thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai) vừa chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Điện lực Thiên Đức tại Gói thầu số 3 Thi công xây lắp thuộc Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch năm 2019 do nhà thầu này vi phạm quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng.
Nhà thầu cho biết, dự án không triển khai được, không có nguồn thu từ công trình cũ nên Nhà thầu không thể tiếp tục thực hiện Gói thầu và xin dừng hợp đồng. Ảnh minh họa: Internet

Nhà thầu cho biết, dự án không triển khai được, không có nguồn thu từ công trình cũ nên Nhà thầu không thể tiếp tục thực hiện Gói thầu và xin dừng hợp đồng. Ảnh minh họa: Internet

Điện lực Nhơn Trạch cho biết, ngày 24/4/2020, giữa Điện lực Nhơn Trạch và Điện lực Thiên Đức có ký hợp đồng số 14/2020/HĐ-ĐLNT về việc thi công Gói thầu. Theo đó, hợp đồng đã có hiệu lực, Gói thầu chưa được khởi công. Vào ngày 25/6/2020, Điện lực Thiên Đức có văn bản gửi Điện lực Nhơn Trạch thông báo về việc không thi công hợp đồng nói trên.

Tại Văn bản, Điện lực Thiện Đức cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa qua đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Nhà thầu. Tất cả các dự án đều không triển khai được, không có nguồn thu từ các công trình cũ, công trình đang quyết toán nên Nhà thầu không thể tiếp tục thực hiện gói thầu này.

Điện lực Nhơn Trạch cho biết, việc Nhà thầu từ chối hợp đồng là vi phạm quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu tại Điểm a Khoản 5 Điều 66 Luật Đấu thầu. Do đó, Điện lực Nhơn Trạch đã tịch thu tiền bảo lãnh hợp đồng 3%, tương đương 97.167.379 đồng. Đồng thời, ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu này theo Khoản 11, Điều 119 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Cũng theo Điện lực Nhơn Trạch, sau khi hoàn tất các thủ tục chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm, Bên mời thầu sẽ lựa chọn nhà thầu thay thế để thực hiện gói thầu nêu trên thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Trước đó, theo Thông báo của Bên mời thầu, Gói thầu số 3 là gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày. Gói thầu sử dụng nguồn vốn là vốn vay thương mại và khấu hao cơ bản. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 13 giờ 17 ngày 27/2/2020 đến thời điểm đóng thầu (9 giờ 00 ngày 9/3/2020).

Theo Quyết định số 92/QĐ-ĐLNT ngày 15/4/2020 của Điện lực Nhơn Trạch, Công ty TNHH Điện lực Thiên Đức được lựa chọn trúng thầu với giá 3.238.912.633 đồng (giá gói thầu là 3.747.505.256 đồng).

Công ty TNHH Điện lực Thiên Đức từng được công bố trúng 4 gói thầu kể từ tháng 12/2009 đến nay, trong đó có 3 gói thầu tại TP.HCM. Ngoài gói thầu vừa bị chấm dứt hợp đồng nêu trên, gói thầu có quy mô lớn nhất mà Điện lực Thiên Đức được công bố trúng thầu là Gói thầu Thi công di dời - tái lập hệ thống điện trung, hạ thế thuộc Dự án Mở rộng đường Lương Ngọc Quyến (đoạn từ đường Phan Văn Trị đến Rạch Lăng), quận Gò Vấp, TP.HCM. Gói thầu này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm bên mời thầu. Giá gói thầu là 1.863.220.101 đồng, giá trúng thầu là 1.847.999.999 đồng (trúng thầu vào tháng 12/2019).