(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường Phước Bình đoạn từ Quốc lộ 51 đến Khu công nghiệp Phước Bình theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT.
Đồng Nai chỉ định thầu dự án BT đường Phước Bình 492 tỷ đồng

Dự án này có tổng vốn đầu tư dự kiến là 492,5 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án huyện Long Thành làm bên mời thầu; hình thức lựa chọn nhà đầu tư là chỉ định thầu theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án sẽ được khởi công vào cuối năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019.

UBND tỉnh Đồng Nai giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ủy quyền là UBND huyện Long Thành quy định bổ sung yêu cầu đối với nhà đầu tư. Cụ thể, sau khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư, nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm hoàn thiện việc thiết kế và dự toán để thực hiện thẩm định và phê duyệt. Giá dự toán được duyệt của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT là cơ sở để đàm phán, ký kết hợp đồng Dự án.