(BĐT) - Để Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có thể khởi công vào quý I năm 2021, hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Đồng Nai, các bộ , ngành liên quan phải quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ.

 
Để Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có thể khởi công vào quý I năm 2021, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai sớm hoàn thành công tác xác định giá đất, phê duyệt phương án bồi thường, xây dựng các khu tái định cư...

Để Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có thể khởi công vào quý I năm 2021, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai sớm hoàn thành công tác xác định giá đất, phê duyệt phương án bồi thường, xây dựng các khu tái định cư...

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc trực tuyến với tỉnh Đồng Nai ngày 8/4/2020.

Theo Thông báo, Thủ tướng nêu rõ việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ rất quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, bù đắp một phần cho sụt giảm ở các lĩnh vực khác bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Vì vậy, yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai phải coi đây là nhiệm vụ chính trị của Tỉnh, tập trung thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai cố gắng hơn nữa, hoàn thành giải ngân số vốn đã được bố trí là 17.057 tỷ đồng trong năm 2020 như cam kết.

Để Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có thể khởi công vào quý I năm 2021, hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai sớm hoàn thành công tác xác định giá đất, phê duyệt phương án bồi thường; xây dựng các khu tái định cư, công trình hạ tầng kỹ thuật; hoàn thành cơ bản mặt bằng trong năm 2020 để kịp phục vụ khởi công Dự án.

Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng khẩn trương chủ trì trong tháng 5 này hoàn thành việc ban hành đầy đủ các định mức xây dựng, định mức chi phí... theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; hướng dẫn UBND tỉnh Đồng Nai và các địa phương xây  dựng bộ đơn giá mới làm cơ sở lập dự toán các công trình...

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.