Doanh nghiệp xin khai thác đá bazan để thi công chùa Tam Chúc

(BĐT) - UBND tỉnh Gia Lai đang đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép Công ty CP Thạch Anh Tây Nguyên được khai thác đá bazan ốp lát (bazan trụ) tại 2 khu vực mỏ thuộc huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, có tổng diện tích là 6,35 ha. Sản phẩm khai thác được phục vụ để thi công các hạng mục công trình chùa Tam Chúc (Hà Nam).
UBND tỉnh Gia Lai đang đề xuất cho doanh nghiệp khai thác đá làm vật liệu thi công các hạng mục công trình chùa Tam Chúc
UBND tỉnh Gia Lai đang đề xuất cho doanh nghiệp khai thác đá làm vật liệu thi công các hạng mục công trình chùa Tam Chúc

Ngày 3/3/2019, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã có văn bản đề nghị được cấp phép khai thác đá bazan tại xã Kông Yang và xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai để làm vật liệu thi công chùa Tam Chúc, phục vụ Đại lễ Vesal 2019. Để khai thác đá bazan tại Gia Lai, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã liên kết với Công ty CP Thạch Anh Tây Nguyên.

Được biết, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường xin khai thác 1 khu vực mỏ đá bazan ốp lát tại xã Kông Yang và Công ty CP Thạch Anh Tây Nguyên xin khai thác 5 khu vực mỏ tại huyện Kông Chro.

Qua kiểm tra, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, khu vực mỏ thuộc làng Tpôn 1, xã Yang Nam có diện tích là 3,44 ha không nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; khu vực mỏ thuộc xã Kông Yang có diện tích 2,91 ha nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn Tỉnh. Cả 2 khu vực này không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn Tỉnh.

Hiện 2 khu vực mỏ này chưa được điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản, chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao về cho địa phương để cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản nên UBND tỉnh Gia Lai không có cơ sở để cấp phép hoạt động khoáng sản tại 2 khu vực mỏ này.

Theo đề xuất của tỉnh Gia Lai, Công ty CP Thạch Anh Tây Nguyên sẽ chỉ khai thác 10.000 m3 đá bazan ốp lát (bazan trụ) đảm bảo tiêu chuẩn để phục vụ thi công các hạng mục công trình chùa Tam Chúc trong thời gian 1 năm kể từ ngày được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép khai thác.

Sản phẩm khai thác chỉ được phục vụ cho thi công các hạng mục công trình chùa Tam Chúc; nghiêm cấm sử dụng khoáng sản khai thác cho mục đích khác.

Chuyên đề