(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và sửa đổi hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu số 18.2 Bảo hiểm công trình các gói thầu xây lắp 12-XL - Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2020 sẽ tổ chức đấu thầu Gói thầu số 18.2 (giá gói thầu 9,5 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước). Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng, phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói.

Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bên mời thầu) cho biết, nhà thầu tham gia đấu thầu Gói thầu số 18.2 sẽ phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu thuần bình quân hàng năm từ hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ trong vòng 3 năm trở lại đây (2017, 2018, 2019) đạt từ 1.130 tỷ đồng.