(BĐT) - Công ty Điện lực Bắc Ninh (bên mời thầu) vừa công bố Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đấu thầu tập trung các công trình đầu tư xây dựng năm 2021 với tổng mức đầu tư dự kiến 101,679 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2020 sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng để lựa chọn nhà thầu cho 7 gói thầu. Đó là: Gói thầu số 1-T1-2021 Mua sắm máy biến áp và tủ điện (giá gói thầu 40,3 tỷ đồng); Gói thầu số 2-T1-2021 Mua sắm dây dẫn, thiết bị đóng cắt và phụ kiện (giá gói thầu 11,5 tỷ đồng); Gói thầu số 3-T1-2021 Mua sắm dây dẫn, thiết bị đóng cắt và phụ kiện (giá gói thầu 13,7 tỷ đồng); Gói thầu số 4-T1-2021 Mua sắm dây dẫn, thiết bị đóng cắt và phụ kiện (giá gói thầu 10,6 tỷ đồng); Gói thầu số 5-T1-2021 Mua sắm dây dẫn, thiết bị đóng cắt và phụ kiện (giá gói thầu 11,7 tỷ đồng); Gói thầu số 6-T1-2021 Mua sắm dây dẫn, thiết bị đóng cắt và phụ kiện (giá gói thầu 10,8 tỷ đồng); Gói thầu số 7-T1-2021 Tư vấn giám sát (giá gói thầu 2,9 tỷ đồng).