Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 6/6

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 6/6/2023, trên phạm vi cả nước có 1.053 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2023.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 19 Thi công xây lắp công trình đường nội thị, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, với giá gói thầu hơn 139,169 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nội thị, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 198,979 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng + thiết bị (phòng cháy chữa cháy, điện nhẹ), với giá gói thầu hơn 7,7 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo Trường Mầm non số 6 (đạt chuẩn quốc gia). Tổng mức đầu tư của Dự án là 10,994 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 37,336 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học Hồng Phong. Tổng mức đầu tư của Dự án là 46,462 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 10,806 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Quốc lộ 4 đi Suôi Thầu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 12,669 tỷ đồng.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống châm vôi bột, với giá gói thầu hơn 43,192 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trang bị hệ thống châm vôi bột cho Nhà máy Nước Tân Hiệp. Tổng mức đầu tư của Dự án là 45,306 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ; hạng mục xây mới Khoa Điều trị bệnh truyền nhiễm và cải tạo sửa chữa Trung tâm Y tế và Gói thầu số 09 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Trạm Y tế thị trấn Cam Lộ và Trạm Y tế xã Cam Thủy, với giá gói thầu lần lượt 7,506 tỷ đồng và 5,006 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án thành phần 7 Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ; Trạm Y tế xã Cam Thủy; Trạm Y tế thị trấn Cam Lộ thuộc Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị, 9 trung tâm y tế tuyến huyện, 7 trạm y tế xã, tỉnh Quảng Trị. Tổng mức đầu tư của Dự án là 15,5 tỷ đồng.

Chuyên đề