Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 5/7

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 5/7/2021, trên phạm vi cả nước có 766 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2021.

UBND thành phố Tân An (tỉnh Long An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu TA-PW-2.4 Kè sông Bảo Định thuộc khu vực Phường 3 và Phường 4 và Gói thầu TA-PW-2.5 Cải tạo rạch Cầu Tre đoạn từ sông Bảo Định đến Quốc lộ 1, với giá gói thầu lần lượt là 128.356.800.000 đồng và 53.437.853.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Tân An, tỉnh Long An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 999.963.413.457 đồng.

Công an thành phố (CATP) Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Mua sắm trang thiết bị đảm bảo thông tin liên lạc, với giá gói thầu hơn 83,306 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đảm bảo thông tin liên lạc của CATP Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 83.502.176.600 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Toàn bộ phần xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 78,123 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 95 tỷ đồng.

UBND thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp, với giá gói thầu hơn 75,652 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học Tân Phước Khánh B. Tổng mức đầu tư của Dự án là 108.647.549.852 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu thuốc generic, với giá gói thầu hơn 276,966 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất thông thường và oxy y tế lần 1 năm 2021 - 2022. Tổng mức đầu tư của Dự án là 335.561.764.695 đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư