Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 5/1

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 5/1/2022, trên phạm vi cả nước có 521 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I /2022.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic; Gói thầu số 2 Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và Gói thầu số 4 Vắc xin, với giá gói thầu lần lượt là 1.044.187.033.134 đồng, 149.328.200.995 đồng và 149.470.887.120 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm tập trung thuốc, vắc xin cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2022 - 2023. Tổng dự toán là 1.353.168.315.649 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Xây dựng tuyến đường trục Bắc Nam (Km0+00 - Km4+00), huyện Hiệp Hòa và Gói thầu số 06 Xây dựng tuyến đường trục Bắc Nam (Km4+00 - Km8+360), huyện Hiệp Hòa, với giá gói thầu lần lượt là 104.915.774.000 đồng và 121.371.382.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường trục Bắc Nam, huyện Hiệp Hòa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 482.963.896.000 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Minh Tiến sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 8, với giá gói thầu hơn 313,957 tỷ đồng.

Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn 18 phường (trừ phường Võ Cường), thành phố Bắc Ninh từ tháng 2 đến hết tháng 12 năm 2022, với giá gói thầu hơn 66,638 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 249,779 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Tây Thiên - Tam Sơn, đoạn từ Tây Thiên đến cầu Hợp Lý và đoạn từ Quốc lộ 2C đến hồ Vân Trục. Tổng mức đầu tư của Dự án là 375,434 tỷ đồng.

Chuyên đề