Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 31/5

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 31/5/2023, trên phạm vi cả nước có 1.114 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2023.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc generic (gồm 5 nhóm, 954 mặt hàng) thuộc Dự toán Mua thuốc sử dụng năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, với giá gói thầu hơn 265,528 tỷ đồng.

Công ty CP Khai thác thủy điện Sông Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công hầm dẫn nước, tháp điều áp, nhà van thuộc Dự án Công trình Thủy điện Sông Giang 1, với giá gói thầu hơn 111,230 tỷ đồng.

Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 Van tim nhân tạo, phổi nhân tạo thuộc Dự toán Mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2023 của Bệnh viện, với giá gói thầu hơn 92,996 tỷ đồng.

Bệnh viện Quân Dân Y Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic thuộc Dự toán Mua thuốc thường xuyên phục vụ khám, chữa bệnh năm 2023 - 2024 của Bệnh viện, với giá gói thầu hơn 59,239 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 24-2023-CNTT Cung cấp máy chủ Cloud loại 1 và các dịch vụ liên quan; Gói thầu 25-2023-CNTT Cung cấp máy chủ Cloud loại 2 và các dịch vụ liên quan; Gói thầu 26-2023-CNTT Cung cấp máy chủ phục vụ mở rộng hạ tầng Cloud và các dịch vụ liên quan; Gói thầu 27-2023-CNTT Cung cấp thiết bị lưu trữ SAN và chuyển mạch SAN mở rộng hạ tầng Cloud và các dịch vụ liên quan và Gói thầu 30-2023-CNTT Cung cấp giải pháp sao lưu dữ liệu file cho ứng dụng và các dịch vụ liên quan, với giá gói thầu lần lượt 114,482 tỷ đồng; 107,574 tỷ đồng; 124,741 tỷ đồng; 137,654 tỷ đồng và 44,588 tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng hạ tầng Cloud năm 2022. Tổng mức đầu tư của Dự án là 725,938 tỷ đồng.

Chuyên đề