Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 30/1/2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 30/1/2023, trên phạm vi cả nước có 412 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2023.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 30,831 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới số 2 xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44,9 tỷ đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 96,209 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Hạng mục Di chuyển hệ thống điện, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thi công Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP. Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa). Tổng mức đầu tư của Hạng mục là 111,372 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 30,765 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Trà Cổ (đoạn 2), xã Phú Điền. Tổng mức đầu tư của Dự án là 39,164 tỷ đồng.

Sở Y tế tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt trang thiết bị y tế, với giá gói thầu hơn 75,249 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 8 trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 86,55 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 456,398 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 575 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc và Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn, với giá gói thầu lần lượt 31,728 tỷ đồng và 35,389 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 3 trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 98,8 tỷ đồng.

Chuyên đề