Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 29/11

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 29/11/2022, trên phạm vi cả nước có 1.228 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2022, quý I/2023.

Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (Cục C10) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL01 Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị toàn bộ các hạng mục công trình, với giá gói thầu hơn 70,470 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu trung tâm chỉ huy và phân trại số 1 thuộc Trại giam An Điềm (Quảng Nam). Tổng mức đầu tư của Dự án là 86,235 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 317,045 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp đường liên xã Vầy Nưa - Tiền Phong, huyện Đà Bắc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 400 tỷ đồng.

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 Xây dựng, cải tạo sửa chữa tòa nhà 9 tầng và Gói thầu số 9 Thiết bị khoa học công nghệ, với giá gói thầu lần lượt là 19,951 tỷ đồng và 21,547 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch. Tổng mức đầu tư của Dự án là 49,916 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 61,293 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Vĩnh An - Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 78,64 tỷ đồng.

UBND huyện Thanh Oai (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Phần xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông, với giá gói thầu hơn 65,490 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Xuân Dương - Cao Dương - Hồng Dương - Liên Châu (giai đoạn 2), huyện Thanh Oai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 112,6 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư