Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 28/9

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 28/9/2021, trên phạm vi cả nước có 702 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm cáp đồng SCTX DPSC SCL năm 2022, với giá gói thầu 38.142.118.474 đồng.

Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp hóa chất xét nghiệm và vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-9, với giá gói thầu là 166.653.385.758 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Toàn bộ các hạng mục xây lắp và thiết bị trong phạm vi đợt 1 với diện tích khoảng 8,2 ha, giá gói thầu hơn 67,633 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học Huế. Tổng mức đầu tư của Dự án là 255,191 tỷ đồng.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số XD-02 Xây dựng nhà làm việc; nhà ở, ăn chỉ huy và Gói thầu số XD-03 Xây dựng nhà hội trường truyền thống; nhà ở phòng TMKH, Tài chính; nhà ở phòng chính trị, HCKT; nhà khách, với giá gói thầu lần lượt là 34,02 tỷ đồng và 32,604 tỷ đồng. Hai gói thầu thuộc Dự án Doanh trại Đoàn bộ Đoàn KTQP 337/Quân khu 4 (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 160 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng đoạn từ kênh 7 đến kênh 8 (Km6+435 - Km7+400) và Gói thầu Thi công xây dựng đoạn từ kênh 8 đến ĐT.824 (Km7+400 - Km8+785,32), với giá gói thầu lần lượt 63 tỷ đồng và 60 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường cặp kênh Tây, dự án thành phần 2 đoạn từ kênh 5 đến Đường tỉnh 824. Tổng mức đầu tư của Dự án là 309,8 tỷ đồng.

Chuyên đề