Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 28/8

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 28/8/2020, trên phạm vi cả nước có 771 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2020.

Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 187,638 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc lần 3 năm 2020 của Bệnh viện Phổi Trung ương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 304.997.323.870 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Xây lắp, với giá gói thầu hơn 139,046 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường gom và kè sông Đào Nguyên Khê đoạn từ cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, huyện Đông Anh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 293.806.829.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Xây dựng đường từ Km28+890 đến Km39+790 và các cầu trên tuyến (bao gồm cả nén tĩnh và thử tải cọc), với giá gói thầu hơn 155,377 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa, huyện Hồng Dân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 271.637.341.000 đồng.

Ban Quản lý dự án công trình xây dựng cơ bản tỉnh Trà Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 55 Mua sắm và lắp đặt thiết bị y tế (29 thiết bị), với giá gói thầu 19,092 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 233.999.114.000 đồng.

Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị liền xây lắp (mới 100%), với giá gói thầu hơn 69,052 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trường THCS xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du. Tổng mức đầu tư của Dự án là 85.452.448.000 đồng.

Chuyên đề