Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 28/6

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 28/6/2022, trên phạm vi cả nước có 738 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 74,455 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Tổng mức đầu tư của Dự án là 88.703.878.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả cung cấp, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình), với giá gói thầu hơn 17,692 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ (hạng mục: nhà ăn, khu bán trú và các thiết bị kèm theo). Tổng mức đầu tư của Dự án là 22.497.411.000 đồng.

Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp thiết bị phim trường lầu 8, với giá gói thầu hơn 25,587 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư thiết bị phim trường lầu 8. Tổng mức đầu tư của Dự án là 28 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Dầu diesel 0,05%S, với giá gói thầu 116,89 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm dầu diesel 0,05%S đợt 2 năm 2022 cung cấp cho Điện lực Phú Quý - Công ty Điện lực Bình Thuận.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng cầu Đồng Sơn (Km0+689 - Km1+66), Gói thầu số 08 Thi công xây dựng phần đường (đoạn từ Km0+136 - Km0+689 và đoạn từ Km1+66 - Km2+239), Gói thầu số 09 Thi công xây dựng phần đường (đoạn từ Km2+239 đến cuối tuyến), với giá gói thầu lần lượt 201,8 tỷ đồng, 73,761 tỷ đồng và 99,162 tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường nối từ Đường tỉnh 293 đến Quốc lộ 17, tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 571,2 tỷ đồng.

Chuyên đề