Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 25/8

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong các ngày 26, 27 và 28/8/2022, trên phạm vi cả nước có 1.117 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng + lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 80,083 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường THPT Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 95 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hòa Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 59,424 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà làm việc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 100 tỷ đồng.

Cục Kỹ thuật/Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Chuyển giao công nghệ sản xuất, sửa chữa, tích hợp thiết bị truyền dẫn quang IP, băng rộng và Gói thầu số 14 Mua sắm các trang thiết bị đo lường, phân tích tín hiệu, với giá gói thầu lần lượt là 65,044 tỷ đồng và 31,485 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư công nghệ sửa chữa, sản xuất thiết bị thông tin. Tổng mức đầu tư của Dự án là 350 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng đoạn từ nút giao Đường tỉnh 823 đến Km20+500 và Gói thầu Thi công xây dựng đoạn từ Km20+500 đến Km22+830,10, với giá gói thầu lần lượt là 42 tỷ đồng và 44 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng Đường tỉnh 825 đoạn từ thị trấn Hậu Nghĩa đến Đường tỉnh 822B. Tổng mức đầu tư của Dự án là 150 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 126,32 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn Tỉnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 130 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư