Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 24-26/6

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong các ngày 24, 25 và 26/6/2022, trên phạm vi cả nước có 1.048 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2022.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu SXKD2022-HH19 Cung cấp NH3 (đợt 2) cho hệ thống SCR - NMNĐ DH1,3 và DH3MR, với giá gói thầu hơn 127,863 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán các gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh điện (đợt 2) năm 2022 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Tổng mức đầu tư của Dự án là 169.125.235.481 đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01-2022-VHT-DK5GCORE Cung cấp và lắp đặt hệ thống đo kiểm và đánh giá mạng lõi 5G, với giá gói thầu 37,4 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư trang bị hệ thống đo kiểm và đánh giá mạng lõi 5G phục vụ nghiên cứu xây dựng hệ thống mạng lõi 5G của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 39.184.490.432 đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Trung tâm Thẻ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm phôi thẻ chip nội địa hai ứng dụng theo chuẩn VCCS (Lộc Việt) năm 2022, với giá gói thầu 20,663 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Phương án mua sắm tập trung phôi thẻ chip nội địa hai ứng dụng theo chuẩn VCCS (Lộc Việt) năm 2022.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang bị đầu tư hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền, với giá gói thầu 34.780.883.886 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu NPCBA1.VH110.G01 Cung cấp và lắp đặt máy biến áp 110kV, với giá gói thầu hơn 18,284 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 110kV Việt Hàn và nhánh rẽ, Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 77.509.420.099 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + đảm bảo giao thông, với giá gói thầu hơn 13,380 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa Đường tỉnh 310 đoạn Km3+600 - Km5+600 và Km7+100 - Km9+600 (địa phận huyện Bình Xuyên). Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.999.380.000 đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư