Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 23/2/2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 23/2/2023, trên phạm vi cả nước có 712 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2023.

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu 53,402 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp đường ĐT.724 đoạn từ Km64+509 đến Km71+170, huyện Đam Rông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 70 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dầu diezel 0,05S-II vùng II 9 tháng cuối năm 2023, với giá gói thầu 91,476 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng các hạng mục của công trình (trừ hệ thống phòng cháy chữa cháy + chống sét), với giá gói thầu hơn 25,620 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm thể thao truyền hình huyện Tam Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 38,457 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng + thiết bị, với giá gói thầu hơn 87,404 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng quảng trường, đường nội bộ, thiết bị văn phòng trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thủ Thừa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 94 tỷ đồng.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 368,099 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh - ATCC/HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.495,638 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải Lai Châu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 30,889 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sữa chữa nền mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn Km21+00 - Km28+300, Quốc lộ 279D, tỉnh Lai Châu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 33,997 tỷ đồng.

Chuyên đề