Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 23/2

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 23/2/2021, trên phạm vi cả nước có 421 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong năm 2021.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL01 Toàn bộ phần xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 39,92 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cơ sở làm việc Công an huyện Quảng Điền thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng mức đầu tư của Dự án là 59,12 tỷ đồng.

Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa trung đại tu tuabin - máy phát và thiết bị phụ tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả, với giá gói thầu hơn 26,682 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 251.286.572.963 đồng.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị BQP sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-01 Thi công phá dỡ kết cấu cũ, xây lắp công trình đường gom và đường N7.1, với giá gói thầu hơn 51,547 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường gom và tuyến đường N7.1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 62.234.693.000 đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu HH01 Xây dựng, lắp đặt thiết bị toàn bộ các hạng mục thuộc Dự án Cơ sở làm việc Công an huyện Krông Pắc thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk, với giá gói thầu hơn 48,181 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở làm việc Công an huyện Krông Pắc thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk. Tổng mức đầu tư của Dự án là 51.529.641.000 đồng.

Công an tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu hỗn hợp 01 Thi công xây dựng khu làm việc, khu giam giữ, hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ; cung cấp, lắp đặt thiết bị; với giá gói thầu hơn 60.346.937.000 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cơ sở làm việc Công an huyện Lạng Giang thuộc Công an tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 86 tỷ đồng.

Chuyên đề