Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 22/5/2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 22/5/2024, trên phạm vi cả nước có 1.380 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2024.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Xây lắp, với giá gói thầu hơn 35,832 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Mầm non xã Vĩnh Ngọc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 54,049 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, với giá gói thầu hơn 32,752 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 214,558 tỷ đồng.

UBND huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 29,786 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.381 (đoạn từ đường vào chùa Rồng đến ĐT.376). Tổng mức đầu tư của Dự án là 69 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 65,737 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kiên cố hóa kênh 10 xã, huyện Hậu Lộc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 76,5 tỷ đồng.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XD-TB.01/2024 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình xây dựng Trung tâm Hồi sức tích cực chống độc, với giá gói thầu hơn 68,397 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm Hồi sức tích cực chống độc và mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 154,656 tỷ đồng.

Chuyên đề