Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 21-23/10

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong các ngày 21, 22 và 23/10/2022, trên phạm vi cả nước có 1.299 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu quý IV/2022.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm 5% chi phí dự phòng), với giá gói thầu hơn 190,818 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC). Tổng mức đầu tư của Dự án là 195,109 tỷ đồng.

Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và thiết bị, với giá gói thầu hơn 62,203 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 150 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình xây dựng khu dân cư xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang (giai đoạn 2), với giá gói thầu hơn 50,902 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng khu dân cư xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 97,987 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 91,8 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Tân Túc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 261,296 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí giai đoạn 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu HH-04 Mua sắm và lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin và Gói thầu HH-03 Mua sắm và lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường, với giá gói thầu lần lượt hơn 40,12 tỷ đồng và hơn 258,985 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 514,389 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu 61,734 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường kết nối xã Quang Kim, huyện Bát Xát với xã Cốc San, TP. Lào Cai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thi công xây lắp dự án (EC) (bao gồm chi phí dự phòng và đảm bảo an toàn giao thông), với giá gói thầu hơn 63,098 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Chi Lăng, TP. Tam Điệp. Tổng mức đầu tư của Dự án là 75 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư