Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 20/3/2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 20/3/2024, trên phạm vi cả nước có 964 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2024.

Trường Chính trị tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 42,868 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng nhà lớp học 7 tầng và Thư viện Trường Chính trị tỉnh Điện Biên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 50 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp tủ nguồn DC mini giai đoạn 2 và Gói thầu Dịch vụ lắp đặt (bao gồm vận chuyển thiết bị từ kho chi nhánh đến địa điểm lắp đặt), với giá gói thầu lần lượt 67,523 tỷ đồng và 77,568 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nâng cao chất lượng cơ điện trạm BTS năm 2023. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.395,211 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 61,378 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 85,916 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng + Thiết bị, với giá gói thầu hơn 27,317 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng 9 phòng học lý thuyết, 5 phòng học bộ môn, 5 phòng hỗ trợ học tập, hệ thống phòng cháy chữa cháy và một số hạng mục phụ trợ Trường THCS Lộc Thái. Tổng mức đầu tư của Dự án là 31 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Xây lắp trạm và đấu nối, Gói thầu số 7 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị nhất thứ và vật tư thiết bị đường dây đấu nối, Gói thầu số 8 Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị nhị thứ, thông tin và SCADA, với giá gói thầu lần lượt 102,27 tỷ đồng, 81,586 tỷ đồng và 62,193 tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 và đường dây đấu nối. Tổng mức đầu tư của Dự án là 450,998 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng hạng mục: đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, đèn chớp vàng, với giá gói thầu hơn 112,582 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Lắk. Tổng mức đầu tư của Dự án là 646,721 tỷ đồng.

UBND huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình (xây lắp + thiết bị), với giá gói thầu 55,9 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường THPT Ba Chẽ - giai đoạn 2 (hạng mục: nhà hiệu bộ + thư viện + bộ môn, nhà học lý thuyết + bộ môn và các hạng mục phụ trợ khác). Tổng mức đầu tư của Dự án là 63,46 tỷ đồng.

Chuyên đề