Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 19/4

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 19/4/2021, trên phạm vi cả nước có 664 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL02 Thi công xây dựng cống (Chiên Túp 1, Chiên Túp 2, Cồn Thăng, Trường Sơn), hạng mục phục vụ cống và thiết bị, với giá gói thầu hơn 72,822 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng nâng cấp đê biển Đông và hệ thống cống qua đê cấp bách chống biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 149.999.865.000 đồng.

Trung tâm Cung ứng vật tư Viễn thông TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE+Wifi Dualband), với giá gói thầu là 91.524.499.000 đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu NA06 Toàn bộ phần xây lắp, đảm bảo an toàn giao thông của Tiểu dự án Hạ tầng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp huyện Yên Thành, với giá gói thầu hơn 82,164 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 106.249.177.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Mua sắm thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu bắn súng, bắn đĩa bay và các thiết bị phụ trợ, với giá gói thầu hơn 90,007 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo trường bắn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 142,014 tỷ đồng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL5 Xây dựng đoạn Km75+850 - Km80+250 và Gói thầu XL6 Xây dựng đoạn Km80+250 - Km84+863,38, với giá gói thầu lần lượt là 159.575.418.000 đồng và 167.827.891.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8A đoạn Km37 - Km85+300, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.662.931.555.000 đồng.

Chuyên đề