Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 17/8

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 17/8/2022, trên phạm vi cả nước có 819 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2022.

Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic thuộc Dự toán Cung cấp thuốc năm 2022 của Sở Y tế, với giá gói thầu hơn 335,104 tỷ đồng.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-02 Xây dựng công trình; hạ tầng kỹ thuật, tháo dỡ công trình hiện trạng; lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí, thông gió, IT, tách mỡ, máy bơm, lọc nước RO thuộc Dự án Xây dựng Bệnh viện 13/Cục Hậu cần/Quân khu 5, với giá gói thầu hơn 101,652 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình tuyến chính (đoạn Km0+900 - Km3+825,40), Gói thầu số 09 Thi công xây dựng công trình tuyến chính (đoạn Km3+825,40 - Km10+500) và Gói thầu số 10 Thi công xây dựng công trình tuyến chính (đoạn Km10+500 - Km17+735,9), với giá gói thầu lần lượt là 174,143 tỷ đồng, 117,485 tỷ đồng và 110,539 tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng cầu và đường dẫn nối cảng Mỹ An - Quốc lộ 31 - Quốc lộ 1 và tuyến nhánh hồ Suối Nứa - Khuôn Thần trên địa bàn huyện Lục Nam và Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 937,839 tỷ đồng.

Sở Tài chính Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn Tỉnh năm 2022, với giá gói thầu hơn 181,133 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 1 Xây dựng 8 tuyến đê bao, 65 cống dưới đê và 3 cầu giao thông nông thôn thuộc Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng chuyên canh cây chanh xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ và xã Thạnh Hòa, Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, với giá gói thầu 93,968 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư