Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 17/11

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 17/11/2022, trên phạm vi cả nước có 1.227 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2022.

Sở Y tế Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán đấu thầu tập trung tại Sở Y tế Thanh Hóa năm 2023 - 2024, với giá gói thầu hơn 396,798 tỷ đồng.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc generic, có tổng số 1.588 mặt hàng và Gói thầu số 02 Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, có tổng số 124 mặt hàng, với giá gói thầu lần lượt 1.487,875 tỷ đồng và 142,799 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm thuốc tập trung năm 2023 - 2024 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tổng dự toán là 1.648,402 tỷ đồng.

Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Mua sắm hệ thống chuẩn tín hiệu thông tin liên lạc số và vệ tinh, với giá gói thầu hơn 71,438 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm trang thiết bị đo lường - thử nghiệm bằng ngân sách nhà nước năm 2022 của Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. Tổng dự toán là 176,416 tỷ đồng.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp thuộc Dự án Kè chống sạt lở bờ hữu sông Cái (xã Cầu Bà - Liên Sang), với giá gói thầu hơn 71,506 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (đã bao gồm chi phí bảo đảm giao thông thủy, chi phí dự phòng) thuộc Dự án Xây dựng kè chống sạt lở đoạn bờ phải rạch Giồng (từ rạch Gò Me đến tiếp giáp kè Tổ 3, Ấp 4), với giá gói thầu hơn 64,7 tỷ đồng.

Chuyên đề