Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 17-19/9

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong các ngày 17, 18 và 19/9/2021, trên phạm vi cả nước có 1.022 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021, quý I/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 205,135 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Km13 - Km17 và Km36+183 - Km46+00, Đường tỉnh 176 (Yên Minh - Mậu Duệ - Mèo Vạc), tỉnh Hà Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 239.329.830.000 đồng.

Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Xây lắp toàn bộ công trình, với giá gói thầu hơn 56,841 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường liên xã Khun Há - Bản Bo, huyện Tam Đường. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80 tỷ đồng.

Tổng công ty Hạ tầng mạng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị P Router, với giá gói thầu hơn 70,984 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng mạng VNP2 P Router. Tổng mức đầu tư của Dự án là 75.961.131.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công hạng mục xây dựng và thiết bị, với giá gói thầu hơn 68,145 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Công an Quận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 87.531.174.000 đồng.

Ban Quản lý dự án Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + trạm biến áp, với giá gói thầu hơn 28,002 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Mầm non Tân Vạn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 69.913.226.413 đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư