Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 16/5/2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 16/5/2024, trên phạm vi cả nước có 1.319 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2024.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên (TP. Hà Nội) sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 10 Xây lắp gồm các hạng mục đường, hè; đảm bảo an toàn giao thông và cống hóa, với giá gói thầu hơn 55,099 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự án Xây dựng tuyến cống thoát nước Long Biên - Cự Khối, phường Long Biên, quận Long Biên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 59,69 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội) sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 11 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 54,593 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự án Xây dựng đường từ Khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đê Hữu Hồng, phường Liên Mạc (đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 112,08 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 11 Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình, với giá gói thầu hơn 55,65 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự án Đường giao thông từ xã Cẩm Châu đi xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy. Tổng mức đầu tư của Dự án là 70 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 58,331 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Tam và Tứ Tư điền, xã Khánh Nhạc (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 95,4 tỷ đồng.

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu XL-03 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 64,401 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 266,725 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu 01/QL6-XL Thi công xây dựng đoạn tuyến đường từ Km 14+00 - Km 17+500 (bao gồm cầu vượt nút giao Vành đai IV - Quốc lộ 6, cây xanh, chiếu sáng và HTKT) và Gói thầu 02/QL6-XL Thi công xây dựng đoạn tuyến đường từ Km 17+500 - Km 19+920 (bao gồm cầu Mai Lĩnh, cây xanh, chiếu sáng và HTKT), với giá gói thầu lần lượt 600,09 tỷ đồng và 615,51 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án thành phần 2 của Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 3.016,074 tỷ đồng.

Chuyên đề