Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 14/2

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 14/2/2022, trên phạm vi cả nước có 457 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2022.

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 58,102 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 380 đoạn Km0+000-Km2+800. Tổng mức đầu tư của Dự án là 88 tỷ đồng.

UBND huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và mua sắm thiết bị thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Thanh Bình B, với giá gói thầu hơn 25,587 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30 tỷ đồng.

UBND huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 27,476 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường và cầu nối giữa bờ Bắc - bờ Nam, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 31.835.681.000 đồng.

Cục Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp hệ thống Cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý xe, với giá gói thầu 56.116.138.558 đồng.

UBND huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 31,019 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án thành phần 1 (giải phóng mặt bằng và tái định cư) - Giai đoạn 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tổng mức đầu tư của Dự án là 532,135 tỷ đồng.

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm phụ gia trợ nghiền năm 2022, với giá gói thầu là 60,32 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư