Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 12/10

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 12/10/2022, trên phạm vi cả nước có 1.228 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2022.

Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 10 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến cáp ngầm, với giá gói thầu hơn 168,569 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường dây 110kV từ trạm biến áp 500/220kV Tây Hà Nội (Quốc Oai) đấu nối vào đường dây 110kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 512.437.829.857 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 165,849 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến đường kết nối từ Km30 cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đi trung tâm huyện Thanh Ba. Tổng mức đầu tư của Dự án là 250 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào/Quân khu 4 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XD-01 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 139,430 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng 4 hệ thống thủy lợi quy mô nhỏ tại 4 bản, thuộc 2 huyện (A-Nu-Vông, Thà Thôm), tỉnh Xay-Xổm-Bun, nước CHDCND Lào. Tổng mức đầu tư của Dự án là 159,298 tỷ đồng.

Ban Quản lý các dự án nước ngoài tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 18 Thi công xây dựng công trình hạng mục 2, với giá gói thầu hơn 115,842 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án thành phần 2 Nâng cấp Tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát), hạng mục 2 Trần Hưng Đạo kéo dài. Tổng mức đầu tư của Dự án là 130 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 40 Thi công xây dựng công trình đoạn tuyến từ Km4+000 đến Km4+400, phần đường dẫn đầu cầu và cầu dẫn phía mố M1 cầu Gành Hào; Gói thầu số 41 Thi công xây dựng phần cầu nhịp chính (kể cả đảm bảo giao thông thủy phục vụ thi công và hệ thống chiếu sáng) và Gói thầu số 42 Thi công xây dựng phần đường dẫn đầu cầu và cầu dẫn phía M2, với giá gói thầu lần lượt là 108,561 tỷ đồng; 150,107 tỷ đồng và 129,302 tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu sông Ông Đốc, tuyến trục chính Đông Tây và cầu Gành Hào. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.149.476.675.731 đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư