Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10-12/6

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong các ngày 10, 11 và 12/6/2022, trên phạm vi cả nước có 1.004 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 132,216 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối trục từ Quốc lộ 3 (cũ) đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, huyện Đông Anh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 281.482.154.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp khối nhà và hạ tầng kỹ thuật, với giá gói thầu hơn 67,372 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu trung tâm văn hóa kết hợp Nhà Văn hóa thiếu nhi phía Tây thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 86.421.399.000 đồng.

UBND huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, thử tải cọc (bao gồm chi phí dự phòng), với giá gói thầu hơn 29,471 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trường THPT Ngọc Hiển, huyện Ngọc Hiển. Tổng mức đầu tư của Dự án là 35.945.031.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình (bao gồm đảm bảo an toàn giao thông trong thi công, trạm biến áp phục vụ thi công cầu và bảo hiểm xây dựng công trình), với giá gói thầu hơn 94,896 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống. Tổng mức đầu tư của Dự án là 110 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Gói 6.1 Cung cấp và lắp đặt đường dây (từ ĐĐ đến VT76) và Gói thầu Gói 6.2 Cung cấp và lắp đặt đường dây (từ VT76 đến ĐC), với giá gói thầu lần lượt hơn 75,103 tỷ đồng và hơn 93,296 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cái tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim - Trạm 220kV Tháp Chàm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 231.878.534.000 đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang bị bản quyền phần mềm cơ sở dữ liệu và phần mềm máy chủ ứng dụng cho cấu phần thẻ và Gói thầu Trang bị bản quyền phần mềm lớp giữa và phần mềm message queue cho hệ thống Core Banking, với giá gói thầu lần lượt hơn 39,478 tỷ đồng và hơn 21,166 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm, triển khai hạ tầng công nghệ thông tin cho Corebanking của BIDV. Tổng mức đầu tư của Dự án là 305.120.800.000 đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư