(BĐT) - Ngày 10/5 tới, Công ty CP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán: DHG) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 18/5/2021.

Như vậy, với 130,75 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty dự kiến phải chi 523 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Mới đây, Công ty vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2021 với doanh thu đạt 1.169 tỷ đồng tăng gần 25% cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 230 tỷ đồng, tăng 17% cùng kỳ 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 204 tỷ đồng, tăng 15%.

Tại thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản Công ty có hơn 4.702 tỷ đồng, tăng 5,73% so với thời điểm đầu năm.