DHG báo lãi 776,3 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 5%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán: DHG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế năm 2021.

Trong quý IV/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 1.093,5 tỷ đồng, giảm 10%; lợi nhuận sau thuế đạt 170,5 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế cả năm 2021, nhờ tình hình các quý đầu năm khả quan, doanh thu thuần của DHG đạt 4.003 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 864 tỷ đồng, lãi sau thuế đem về 776,3 tỷ đồng, tăng 5%.

Năm 2021, Công ty lên kế hoạch 3.970 tỷ đồng doanh thu và 821 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả đạt được, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và vượt 5,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Chuyên đề