Đến năm 2030, Quảng Ninh sẽ có khoảng 25.000 căn nhà ở xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Đây là một trong những nội dung được địa phương đưa ra trong cuộc họp phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn năm 2023, báo cáo việc triển khai Quyết định số 388/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, đối với việc triển khai Quyết định số 388/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, chỉ tiêu giao cho tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 hoàn thành khoảng 18.000 căn, trong giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 8.200 căn.

Tỉnh Quảng Ninh đặt ra lộ trình đến năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng khoảng 25.000 căn nhà ở xã hội, tăng 40% so với chỉ tiêu được giao. Riêng trong năm 2023, trên địa bàn Tỉnh tập trung triển khai 10 dự án với quy mô 7.034 căn, bằng 85% kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

Dự thảo kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023 đề ra chỉ tiêu trong năm xây dựng thêm khoảng 3.015 triệu m2 sàn và 2.000 ô đất tái định cư; diện tích nhà ở bình quân toàn Tỉnh phấn đấu đạt 28,1 m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu đạt 9,2 m2 sàn/người. Tổng số dự án nhà ở do các địa phương đề xuất là 130 dự án; số dự án Sở Xây dựng đề xuất là 50 dự án.

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng Quảng Ninh cũng đưa ra kế hoạch bố trí 50.000 chỗ tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Tỉnh.

Đối với việc triển khai Quyết định số 388, các địa phương, sở, ngành liên quan chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Trong đó, tập trung lập kế hoạch chi tiết, đề xuất chủ trương đầu tư, hoàn thiện hồ sơ thủ tục; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, chủ trương đầu tư đối với 10 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn năm 2023.

Chuyên đề